My Site - ד"ר קובי שגיא http://www.bookmarkkeep.com/story.php?title=dr-qwby-jgy%D7%90-2 האם אתם זקוקים למידע אודות השיטות הטובות ביותר שעשויות לעזור לפתור את בעיית ההרטבה הלילית? זוהי בעיה נפוצה בקרב ילדים וכמו כן מתבגרים. ד"ר קובי שגיא הציג מכשיר ייחודי, בשם "פיפימון". פעמון זה מגיע יחד עם סדינית חיישנים והינו חלק מהפתרון. למידע נוסף, רצוי להתייעץ עם טל שגיא אשר יוכל לעזור ולהמליץ על הפתרון הטוב ביותר להרטבת לילה. Wed, 11 Oct 2017 09:33:41 UTC en